Voľby zo zahraničia ako luxus?

Voľby zo zahraničia ako luxus?

Nedávno som objavil blog Ondreja Putru s názvom „Boja sa zahraničných voličov?„, v ktorom sa zaoberá otázkou, prečo je dnes občanom Slovenska v zahraničí odopieraná možnosť účasti vo voľbách.

Áno, máme dnes možnosť „voliť poštou“ vo voľbách do NRSR aj keď sme v zahraničí. Ale čo voľby do VÚC, obcí, prezidentské voľby,… Nič z toho nie je pre našich občanov dostupné. Právom sa tak cítia občanmi druhej kategórie, na ktorých názor sa nemusí prihliadať.

Ako je tomu v iných krajinách? Nielen v západnej Európe je celkom bežné, že občania volia zo zahraničia. Poštou, na ambasádach, elektronicky.

Nedávno ma prekvapil môj známy z Kazachstanu, ktorý bol na návšteve Prahy. Odskočil si na veľvyslanectvo, aby odvolil. Aj bratia Česi môžu voliť v prezidentských voľbách zo zahraničia.

A my o svoje občianske práva ešte budeme musieť chvíľu bojovať..

Leave a Reply