Andrej Bán, redaktor týždenníka .týždeň v Zemplínskych dialógoch