Diskutovali sme na Protikorupčnom festivale v Žiline

Diskutovali sme na Protikorupčnom festivale v Žiline

Dňa 25.11.2017 sme vystúpili v rámci 3. ročníka protikorupčného festivalu vystúpili v ŽIline. Pražskú kaviareň reprezentovali: Ondrej, Ivana a Samuel.

Som presvedčený, že je jedno, či je niekto na Slovensku, alebo v zahraničí, všetci sa môžme usilovať o lepšie Slovensko.

Otvárame otázku rozšírenia možnosti účasti vo voľbách zo zahraničia. Ide o 400 tisíc občanov, ktorí žijú, alebo dochádzajú za prácov do zahraničia. Sú medzi nimi šoféri, opatrovateľky v Rakúsku, vysokoškolskí študenti. Dnes majú občania SR možnosť voliť vo voľbách do NRSR. Ale to nestačí. Musíme naplniť literu Ústavy SR a umožniť všetkým zapojiť sa aj do prezidentských volieb, či volieb do VÚC a komunálnych volieb.

Leave a Reply