Petícia za voľby zo zahraničia – Srdcom doma

Petícia za voľby zo zahraničia – Srdcom doma

Slováci žijúci v Prahe združení v spolku Pražská kaviareň spustili petíciu pod názvom “Srdcom doma”, v ktorej žiadajú poslancov NRSR, aby umožnili občanom účasť na voľbách (nielen parlamentných) a referendách zo zahraničia.

Žijeme vo svete, v ktorom hranice stále menej obmedzujú občanov. Tomu je potrebné prispôsobovať aj legislatívu. Ústava SR garantuje občanom právo zúčastňovať sa na veciach verejných. Žiaľ, zákon 180/2014 Z.z. ktorý by mal umožniť naplnenie tohto práva účasťou na voľbách to nereflektuje. Stovkám tisíc občanov, ktorí majú právo voliť (ak by boli na území SR), je znemožnené účastniť sa volieb, ak sú z rôznych dôvodov v čase ich konania v zahraničí.

To, že sa občan v termíne volieb či hlasovania nachádza v zahraničí, by nemalo mať vplyv na uplatňovanie jeho volebného práva. V súčasnosti tak množstvo aktívnych občanov, ktorí sú motivovaní podieľať sa na občianskom živote, prichádza o svoj hlas a stráca možnosť ovplyvňovať smerovanie svojej vlasti. Sú medzi nimi občania na pracovných cestách, stážach, dovolenkách, občania navštevujúci rodinných príslušníkov v zahraničí, študenti na medzinárodných študijných pobytoch ako napr. Erasmus, umelci reprezentujúci SR, športovci reprezentujúci Slovensko na medzinárodných podujatiach, zástupcovia SR v medzinárodných inštitúciách ako OSN a EÚ, vojaci v zahraničných misiách a ďalší.

Je úlohou občanmi zvolených zástupcov, aby našli cesty, ktoré občanom umožnia napĺňať ich ústavné práva. Inšpirácie je vo svete dosť. Každý rok pribúdajú krajiny, ktoré svojim občanom umožňujú pohodlným, časovo nenáročným spôsobom účasť na voľbách zo zahraničia korešpondenčnou formou, či elektronicky. Vzorom nám môže byť Estónsko – bývalá republika Sovietskeho zväzu, ktorá svojim občanom umožňuje nielen voliť poslancov do národného parlementu, do Európskeho parlamentu, ale aj hlasovať v referendách a to všetko: poštou,  cez internet, či osobne na veľvyslanectvách podľa preferencií občana.

Citujúc autorov petície:

My, občania Slovenskej republiky žiadame poslancov NRSR aby novelizovali súčasnú podobu zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva (v znení neskorších zmien a doplnení) do podoby, ktorá umožní občanom s volebným právom v Slovenskej republike naplniť ich ústavné právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných účasťou na voľbách a referendách, aj v prípade, že sa v čase ich konania nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky. Žiadame, aby bolo občanom umožnené zúčastňovať sa zo zahraničia na voľbách prezidentských, voľbách do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov samosprávy obcí, do Európskeho parlamentu a na referendách tak, ako je tomu dnes v prípade volieb do NRSR.

Podpísať petíciu môžete online na stránke: www.SrdcomDoma.sk

Leave a Reply