Pražská kaviareň z. s. bola zapísaná do spolkového registra v ČR

Pražská kaviareň z. s. bola zapísaná do spolkového registra v ČR

Městský soud v Praze rozhodl o návrhu na zápis spolku
Pražská kaviareň z. s., Rižská 1580/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, do spolkového rejstříku takto:
 
V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 69910
se zapisuje
 
Spisová značka
L 69910 vedená u Městského soudu v Praze
 
Název
Pražská kaviareň z. s.
 
Sídlo
Rižská 1580/11, Hostivař, 102 00 Praha 10
 
Identifikační číslo
06831524
 
Právní forma
Spolek
 
Účel
Účelem spolku je sdružování občanů za účelem podpory a rozvoje občanského, společenského a kulturního dění a vzdělávání ve Slovenské republice a v České
republice.

Leave a Reply