Pražská kaviareň z.s. sa pripojila k Vyhláseniu nezávislých kultúrnych centier

Jan Kuciak a Martina Kusnirova

Pražská kaviareň z.s. sa pripojila k Vyhláseniu nezávislých kultúrnych centier

Pražská kaviareň z.s. sa pripojila k Vyhláseniu nezávislých kultúrnych centier a vzdelávacích inštitúcií a občianskych kolektívov na Slovensku, ktorú dnes podporuje asi dvesto rôznych kolektívov.

Iniciatíva pomenúva príčiny ohrozenia demokracie na Slovensku a straty dôvery občanov v štát ako následok znefunkčnených štátnych orgánov pod vplyvom osôb, ktoré konajú v rozpore so záujmami demokratickej spoločnosti. Je na nás všetkých, aby sme ako občania podporili nezávislú žurnalistiku ako pilier slobody našej spoločnosti a aby sme každý svojim spôsobom podporili pozitívnu zmenu na Slovensku.

https://www.facebook.com/notes/nov%C3%A1-cvernovka/vyhl%C3%A1senie-nez%C3%A1visl%C3%BDch-kult%C3%BArnych-centier-kult%C3%BArnych-a-vzdel%C3%A1vac%C3%ADch-in%C5%A1tit%C3%BAci%C3%AD-a/1420535984736402/

CELÉ ZNENIE:

Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a občianskych kolektívov na Slovensku

NOVÁ CVERNOVKA·2.MAREC 2018

Táto iniciatíva je spoločnou reakciou nezávislých kultúrnych centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, občianskych kolektívov, komunít a jednotlivcov na vraždu novinára Jána Kuciaka († 27) a archeologičky Martiny Kušnírovej († 27). Šok a bolesť, ktoré spôsobila absurdná a brutálna smrť dvoch mladých ľudí sa mení na tmel, ktorý v týchto dňoch spája celé Slovensko. Ich mená si budeme opakovať a pripomínať už navždy. Budú symbolmi doby, ktorú charakterizuje prítomnosť zdiskreditovaných ľudí v najvyššich vládnych a exekutívnych funkciách.
Táto krajina bola počas poslednej dekády obeťou neviazaného oligarchického rozkrádania, korupcie a klientelizmu. Po vražde dvoch mladých nevinných ľudí však už nejde iba o peniaze a dôstojnosť, ale aj o životy občanov tejto krajiny. Vnímame to ako bezprecedentné ohrozenie demokracie a bezpečnosti slovenskej občianskej spoločnosti. Každá vražda človeka je neodpustiteľný zločin, no keď sa stane obeťou novinár, je to aj priamy útok na slobodu slova a prejavu v celej krajine.
Dlhodobo sme svedkami rozkladu základných pilierov demokratickej spoločnosti a straty dôvery v štátne inštitúcie, nezávislé súdnictvo a políciu. Nespočetné korupčné kauzy, ktoré dlhé roky ostávajú bez vyvodených dôsledkov, absencia základnej politickej kultúry, verbálne i fyzické útoky štátnej moci na vlastných občanov sú všetko vážnymi traumami slovenskej spoločnosti. Stačilo!
Vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť rodičom, príbuzným, kolegom a priateľom zavraždenej Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Zároveň si dovoľujeme sformulovať dlhodobé príčiny súčasného stavu:
 1. Nedostatočné konanie štátnych orgánov aj v situáciách, kedy sa na nich obrátia občania s dôvodnými obavami o svoju bezpečnosť.
 2. Selektívny prístup pri odhaľovaní organizovaného zločinu pôsobiaceho na celom Slovensku.
 3. Obchodné a osobné styky najvyšších štátnych predstaviteľov s ľuďmi podozrivými z páchania ekonomickej a inej trestnej činnosti či spájanými s organizovaným zločinom.
 4. Umožnenie vzniku klanových štruktúr v slovenskom súdnictve, absencia nezávislých vyšetrovacích orgánov, kedy podozriví z trestnej činnosti sú vyšetrovaní de facto “samými sebou”, marenie vyšetrovaní poctivých policajtov a prokurátorov.
 5. Arogancia vládnych predstaviteľov, ktorí svojou rétorikou, ignorovaním základných princípov morálky a svojimi väzbami na pochybné osoby vysielajú signál beztrestnosti, kedy pravidlá neplatia rovnako pre všetkých.
 6. Dlhodobá pasivita, slabá občianska angažovanosť a nedostatočná solidarita s rôznymi znevýhodnenými skupinami aj v našich vlastných radoch. Nedôvera vo svoje schopnosti vykonať zmenu stavu vecí.
Toto vyhlásenie je podpísané nasledujúcimi nezávislými kultúrnymi centrami, kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, občianskymi kolektívmi, komunitami a jednotlivcami. Považujeme ho za vyjadrenie nestraníckeho občianskeho postoja k súčasnej situácii na Slovensku.
2. marca 2018
 1. Kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka, Bratislava
 2. Tabačka Kulturfabrik, Košice
 3. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
 4. Študenti Vysokej školy múzických umení, Bratislava
 5. Stará Tržnica, Bratislava
 6. Stanica Žilina-Záriečie
 7. Nová Synagóga, Žilina
 8. KK Bagala – vydavateľstvo pôvodnej tvorby, Bratislava
 9. KC Dunaj, Bratislava
 10. Banská Stanica Contemporary, Banská Štiavnica
 11. BIELA NOC, o. z., Košice
 12. Východoslovenská galéria, Košice
 13. Galéria Photoport, Bratislava
 14. Stará Jedáleň, Bratislava
 15. A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru, Bratislava
 16. Divadlo SkRAT, Bratislava
 17. Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
 18. Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
 19. Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE, Banská Bystrica
 20. Centrum komunitného organizovania, Banská Bystrica
 21. Kleinert Creative House, Bratislava
 22. Slovak Fashion Council, Bratislava
 23. Salónik, Bratislava
 24. Nástupište 1-12, Topoľčany
 25. Občianske združenie NAIRAM – Klub Bombura, Brezno
 26. Občianske združenie Horské spoločenstvo, Pohronská Polhora
 27. Fuga – priestor pre chýbajúcu kultúru, Bratislava
 28. Občianske združenie Vagus, Bratislava
 29. KLUB Košice
 30. Hidepark Nitra – kultúrne centrum
 31. Fotogaléria Trafačka, Nitra
 32. Mariatchi bar, Nitra
 33. Rozbicyklujme Nitru! – občianska inicitíva
 34. Občania pre Nitru – skupina aktívnych občanov
 35. 4D Gallery – kultúrne centrum, Galanta
 36. Kultúrno-spoločenský uzol Panoptikum, Ružomberok
 37. Euforion o.z., Bratislava
 38. Kreatívny dom o.z., Bratislava
 39. Street art communication o.z., Košice
 40. StreetCOM, o.z., Bratislava
 41. TOTO! je galéria, Bratislava
 42. Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica
 43. FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, Prešov
 44. Susedia na dvore o.z., Bratislava
 45. Zrejme o.z., Bratislava
 46. Wave centrum nezávislej kultúry, Prešov
 47. Tranzit.sk, Bratislava
 48. MLOKi, o.z., Bratislava
 49. Aparát o.z., Bratislava
 50. Univerzál, o.z., Bratislava
 51. Ozveny plebsu (doktorandská iniciatíva FF UKF), Nitra
 52. Kubik nápadov, Trnava
 53. Komunita Nejebem na to – OZ Zaujímam sa, Poprad
 54. ArtHouse. Poprad
 55. Kláštor – kultúrne centrum, Rožnava
 56. LOCAL ACT, Bratislava
 57. Apart Collective, Bratislava
 58. Divadlo bez domova, Bratislava
 59. Ticho a spol., Bratislava
 60. BRaK – Bratislavský knižný festival, Bratislava
 61. Asociácia súčasného tanca, Bratislava
 62. Občianske združenie PILOT, Bratislava
 63. Literárny klub, Bratislava
 64. Občianske združenie Archimera, Bratislava
 65. Creative Industry Forum, Bratislava
 66. Verejný podstavec oz, Bratislava
 67. Divadlo Pôtoň, Bátovce
 68. Periférne centrá, Dúbravica
 69. Kino Úsmev Kosice
 70. Divadlo Non.Garde, Bratislava
 71. Nové divadlo, Nitre
 72. DOM, Bratislava
 73. Post bellum SK, Bratislava
 74. Artfórum, Bratislava
 75. Slovenská asociácia interiérových dizajnérov, o.z., Bratislava
 76. LALA Slovak Music Export, Bratislava
 77. Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava
 78. Občianske združenie Projekt Fórum, Bratislava
 79. Divadlo Mala scena STU, o. z., Bratislava
 80. Mestské divadlo, Žilina
 81. Living documentary, Bratislava
 82. Christiania, Prešov
 83. Artforum, Nové Zámky
 84. Vydavateľstvo Artis Omnis, Žilina
 85. Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli PT , Bratislava
 86. CITYLIFE.SK, Bratislava
 87. Dr. Horák / Pavian Records, Bratislava
 88. Art Cafe, Banská Štiavnica
 89. Slovenské komorné divadlo, Martin
 90. Divadelný festival Dotyky a spojenia, Martin
 91. Vychodné pobrežie, Košice
 92. Klub Lúč, Trenčín
 93. Hardness&Blackness, Marianka
 94. DZIVE, Bratislava
 95. Občianske združenie Punkt, Bratislava
 96. Fabrika umenie, Partizánske
 97. Obec spisovateľov Slovenska, Bratislava
 98. Občianske združenie Stopy snov, Bratislava
 99. Asociácia producentov animovaného filmu, o.z., Vištuk
 100. SARAHS SK, n.o. , prevádzkovateľ EQO, Spišský Hrhov
 101. Coworking Šaľa, Meetpoint Šaľa o.z., Šaľa
 102. Nádvorie, priestor súčasnej kultúry, Trnava
 103. KK Bagala, vydavateľstvo slovenskej literatúry, Levice
 104. HotDock projekct space, Bratislava
 105. Vlna, občianske združenie, Bratislava
 106. OZ Soyart, Bratislava
 107. CARD BARDS, s.r.o., Bratislava
 108. PechaKucha Night, Bratislava
 109. Inštitút celostnej edukácie, Bratislava
 110. Občianske združenie UM, Bratislava
 111. ars_litera o.z., Bratislava
 112. Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje, Bratislava
 113. Súkromné centrum Mirabilis, Partizánske
 114. Únia materských centier, Slovensko
 115. Glosolália, Bratislava
 116. Občianska iniciatíva „Pražská kaviareň z. s.“, Praha
 117. GAFFA o.z., Bratislava
 118. Občianske združenie Filmový klub, Bytča
 119. S.T.O.K.A., o. z. Bratislava
 120. DEBRIS COMPANY, Bratislava
 121. Kalab, Bratislava
 122. Divadlo Žihadlo, Malacky
 123. Krajanský inštitút, Bratislava
 124. Nitrafiesta o.z., Nitra
 125. Jazykové centrum BrainyJAM, Trnava
 126. Divadlo Fortissimo, Trenčín
 127. OZ Podivný barón, Púchov
 128. NA PERÓNE, Košice
 129. Tréningová skupina Nitra o.z. , Nitra
 130. SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION, Bratislava
 131. Asociácia súčasného divadla, Bratislava
 132. Atelier 33 o.z., Bratislava
 133. GREGI.net – multikultúrny portál, Bratislava
 134. Asociácia divadelných kritikov SC AICT, Bratislava
 135. Občianske združenie Divadlo Kaplnka, Bratislava

Leave a Reply