Protesty Za slušné Slovensko mohol urobiť ktokoľvek a tak sme ich urobili my

Niektorí z hlavných organizátorov protestov Za slušné Slovensko v SR a v zahraničí

Protesty Za slušné Slovensko mohol urobiť ktokoľvek a tak sme ich urobili my

Život nám neustále ponúka rôzne príležitosti a výzvy. A pomaly končiaci osmičkový rok ponúkol občanom Slovenska obrovskú príležitosť postaviť sa za lepšie Slovensko.

Rada Bielej vrany udelila dňa 17.11.2018 (počas odovzdávania cien Biela vrana, organizovanom Alianciou Fair-play a Via Iuris) špeciálne poďakovanie organizátorom protestov Za slušné Slovensko. Osobne mi je veľmi ľúto, že z organizačných dôvodov sa nedostali na pódium reprezentanti všetkých miest, v ktorých sa akcie konali. Želal by som si, aby tam stáli desiatky ľudí, ktorí organizovali aktivity v desiatkach miest v SR i v zahraničí.

Niektorí z hlavných organizátorov protestov Za slušné Slovensko v SR a v zahraničíNiektorí z hlavných organizátorov protestov Za slušné Slovensko v SR a v zahraničí

Rok 2018 

Všeobecné sklamanie občanov zo štátu a politikov, ktorí dlhodobo neriešili potreby občanov čakalo len na rozbušku. Keď sa Slovensko a svet dňa 26.2.2018 dozvedeli, že Ján Kuciak bol spolu so svojou priateľkou Martinou Kušnírovou zavraždený 21.2. v ich rodinnom dome, pohár tolerancie so zlom pretiekol a ľahostajnosť prestala byť akceptovateľná.

Organizátori Veľkých protikorupčných pochodov z roku 2017 položili základy iniciatívy Za slušné Slovensko.

Ako organizátor protestov v roku 2017 i v roku 2018 v Prahe, som presvedčený, že rola nás organizátorov sa preceňuje. Nedokázali by sme naplniť námestia, ak by politici robili svoju prácu kompetenente v prospech občanov.

Som presvedčený, že sme dali len priestor povedať to, čo občania dlho cítili a rečníci na námesiach to za nás všetkých zrozumiteľne formulovali.

Politici sa snažili diskreditovať organizátorov i účastníkov akcií – nemohli pripustiť, že sú desaťtisíce občanov SR pod ich vládou takí nespokojní – že sú ochotní odvážne vyjsť do mrazivých ulíc z presvedčenia, že zmena je nevyhnutná. Ex-premiér sa pokúšal ako sebavedomý diktátor presvedčiť zvyšok krajiny, že on je jedinou alternatívou pre Slovensko. Ale každý týždeň bolo stále viac občanov ochotných žiadať slušné Slovensko aj verejne – na námestiach.

Nikto z nás organizátorov, na začiatku roku 2018 netušil, akú veľkú daň mnohí z nás zaplatia. Išli sme do toho preto, že sme cítili, že je to správne. Nebol čas uvažovať o konzekvenciách. Mnohí z nás prišli kvôli časovej náročnosti našich aktivít o prácu, iní čelili problémom pri plnení študijných povinností a poriadne sa nám zmenili životy. Niektorí organizátori prišli o svoje úspory, aby zaistili organizáciu akcií. Iní neuniesli záťaž, iní sa k nám časom pridali a pomohli nám pokračovať. Všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, podporovateľom patrí preto obrovská vďaka za všetko čo dokázali! Osobitne by som chcel vyzdvihnúť aktivity občanov v malých mestách i dedinách v SR i v zahraničí, ktorí to mali najťažšie. Ťažko hľadali spolupracovníkov, dobrovoľníkov, i rečníkov. Majú môj veľký obdiv!

Som nesmierne vďačný za príležitosť byť súčasťou nášho hnutia, za tú neopakovateľnú blízkosť s účastníkmi spomienkových i protestných zhromaždení, ktorých som stretával počas roka. Som vďačný za to, že som mohol spoznať desiatky dobrovoľníkov a organizátorov v najmenších dedinkách, mestách Slovenska a v zahraničí.

Premena našej krajiny ja ako dlhá cesta. Začať sa mohla len tak, že sme vykročili. Pokračovať môže len ak nezastaneme a nepoľavíme. V mnohých mestách vyrastajú iniciatívy ako huby po daždi. Miestni aktivisti mobilizovali k účasti na komunálnych voľbách v kampani Ťahaj domov, čím poukazovali na to, že ak chceme voliť, musíme sa fyzicky dostaviť do nášho volebného okrsku. V ďalších mestách aktívni ľudia organizujú diskusie osobností s miestnymi občanmi.

Všetky tieto skutočnosti ma napĺňajú obrovským optimizmom v budúcnosť našej krajiny.

Dennodenne každý z nás utvárame charakter našej krajiny. Hovorme s občanmi a žiadajme od nich, aby boli kritickí k politikom – našim zástupcom – zamestnancom. Žiadajme, aby sa zapájali do vecí verejných.

A na záver jedno osobné želanie: 

Pred sto rokmi by bez našich krajanov v zahraničí nevzniklo Česko-Slovensko. Vždy keď neskôr bolo v našej vlasti zle, pomáhali naši krajania zo zahraničia, ako vedeli, aby nás doma bolo lepšie.

K požiadavke na slušné Slovensko sa pripojili komunity našich občanov vo viac ako 50 metropolách na 4 kontinentoch sveta (Aalborg, Aberdeen, Amsterdam, Badhomburg pri Frankfurte, Barcelona, Berlín, Bern, Brno, Brusel, Dubaj, Dublin, Edinburg, Glasgow, Haag, Helsinki, Hong Kong, Kaprun, Kodaň, Krakov, Liberec, Linz, Lisabon, Londýn, Los Angeles, Luxemburg, Madrid, Malaga, Manchester, Melbourne, Mnichov, New York, Odense, Olomouc, Oslo, Ostrava, Palo Alto, Paríž, Peking, Pittsburg, Praha, Raleigh, Reykjavík, Santiago de Chile, Seattle, Sheffield, Sydney, Štokholm, Tartu, Tokyo, Vancouver, Varšava, Viedeň, Zürich, Ženeva).

Boli medzi nimi študenti, cestovatelia, vedci, pracujúci,… Získali v cudzine cenné skúsenosti. Využime ich znalosti a skúsenosti z vyspelých krajín, pre inšpiráciu k zmene na Slovensku. Vyzývajme ich k väčšiemu zapojeniu sa do vecí verejných.

Umožnime našim občanom s volebným právom voliť vo všetkých voľbách – aj keď sú v čase volieb v zahraničí. Podpíšte on-line petíciu https://www.srdcomdoma.sk

Aj keď toho času v zahraničí – srdcom sme stále doma!

Zjednoťme sily v prospech pozitívnej zmeny na Slovensku – len spoločne to môžeme dokázať!

Zhromaždenie Za slušné Slovensko, za slušné Česko, Václavské námestie, Praha, dňa 16.3.2018. Celkovo sa akcií Praha za slušné Slovensko v roku 2018 zúčastnilo viac ako 10.000 občanov SR i ČR. (Ján Jendrušák)

Samuel Zubo

Leave a Reply