Mesiac: december 2018

Nováky dusia okolie jedovatým dymom zo spaľovanie nekvalitného hnedého uhlia

Vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces zaoberajúci sa transformáciou regiónu Horná Nitra, žiadame vládu Slovenskej republiky, aby zaistila ukončenie ťažby hnedého uhlia na Slovensku do roku 2020 a ďalej zastavenie výroby elektrickej energie z uhlia. Je v záujme každého z nás, aby sa Slovensko v medzinárodnom spoločenstve stalo priekopníkom v presadzovaní čistých zdrojov energie a aby žiadalo takéto konanie aj od iných krajín EÚ a medzinárodného spoločenstva. Toto je medzinárodná agenda, ktorá musí dostať prioritu našej vlády.