Rok: 2019

Sviečková manifestácia 25. marec 1988

Dnes je to presne 31 rokov od Sviečkovej manifestácie 1988, udalosti, ktorá naštartovala revolučné procesy v komunistickom Česko-Slovensku a bola predzvesťou „revolučného“ roku 1989. Táto pokojná demonštrácia proti porušovaniu cirkevných a občianskych práv, ktoré sa Česko-Slovensko zaviazalo dodržiavať, bola komunistickým režimom tvrdo potlačená, avšak jej odkaz nikdy nezmizol a o rok a pol neskôr sa […]