Ing. Martin Mikoláš PhD.

Ing. Martin Mikoláš PhD.

vedec a ochranár z OZ Prales
  • Vyrástol pod Malou Fatrou a od detstva trávil veľa času v prírode.
  • V roku 2009/10 študoval na Lesníckej Fakulte v Brašove, kde začal výskum hlucháňov v Rumunských Karpatoch.
  • V roku 2011 ukončil štúdium „Ekológie a ochrany biodiverzity“ na Technickej univerzite vo Zvolene prácou o ekológii tetrova hlucháňa v Rumunsku.
  • Už počas štúdií spoluzakladal PRALES, o.z., ktorého cieľom je ochrana prirodzených lesov.
    Od roku 2011 sa stal členom medzinárodného vedeckého tímu ktorý založil rozsiahlu sieť výskumných plôch v pralesoch strednej, východnej a juhovýchodnej Európy s hlavným cieľom lepšie pochopiť dynamiku pralesov a jej vplyv na biodiverzitu a funkcie lesa.
  • V roku 2016 ukončil doktorandské štúdium na Fakulte lesnickej a dřevařskej ČZU v Prahe v odbore Pestovanie lesa s prácou Štruktúra, dynamika a manažment horských lesov Karpát vo vzťahu k biotopovým nárokom tetrova hlucháňa.
  • Je hlavným zostavovateľom Programu záchrany tetrova hlucháňa na území Slovenska
    V súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník, Katedra Ekologie Lesa, FLD, ČZU Praha