Jakub Began

Jakub Began

Pochádzam z Trenčianskych Bohuslavíc, malej dediny na Považí. Do veľkého sveta som odišiel v roku 2006. Odvtedy žijem v Prahe, ktorá sa stala mojím druhým domovom. Vyštudoval som biochémiu na Univerzite Karlovej a momentálne dokončujem doktorát z mikrobiológie na Akademii Věd ČR.
Situáciu na Slovensku neustále sledujem a nie je mi ľahostajná. Uvedomil som si, že byť občiansky aktívny nie je ťažké, stačí nebáť sa, otvoriť ústa a začať diskutovať, byť náročný na seba samého a vyžadovať vysvetlenia od nami volených zástupcov.
Preto sme pred pár mesiacmi, spolu s kamarátmi, začali organizovať diskusie s ľuďmi, ktorí chcú žiť v normálnej, modernej a slušnej spoločnosti. Po takej je totiž stále veľký dopyt a Slovensko sa k nej, žial, približuje len veľmi pomaly. Založili sme Pražskú Kaviareň a snažíme sa rozdúchať spoločenský život a zvedavosť medzi krajanmi v zahraničí.
Chceme, aby nás bolo počuť aj doma.
Lebo na každom hlase záleží.


Get in Touch